مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

بخش سونوگرافی

سونوگرافی چیست؟

1392/10/04

 

 

                   سونوگرافی E8            VOLUSON

 

پیشرفته ترین دستگاه سونوگرافی موجود در كشور

 

-       امكان انجام انواع سونوگرافی ها و داپلر رنگی

-       الاستوگرافی

-       سونوگرافی اختصاصی NTبا پروب مخصوص

-       تصویربرداری سه بعدی زنده true live 4D HD

-       تهیه منحنی های رشدی جنین

-       سونو CTو 3Dترانس واژینال

-       سونوگرافی پستان با پروب مخصوص 

 

1