مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

بخش ام آر آی

چیست؟MRI

1392/10/04

 

این مرکز مجهز به دستگاه فوق پیشرفته زیمنس 18 کاناله دارای Tim system می باشد، دستگاه فوق در حال حاضر از پیشرفته ترین دستگاه های موجود کشور بشمار می رود. برخی از تواناییهای این دستگاه به شرح زیر می باشد:

.         MR Mamography     

.          MR Cardiac

.          MRS

.          MR Spectroscopy

.          تصویربرداری از تمام مفاصل با کیفیت بالا

.          تصویر برداری از قفسه سینه و شکم با کیفیت بالا

.          MR Composing

.          Metastasis evaluation جهت کشف متاستازهای بیماران سرطانی در کل بدن

.          تهیه تصاویر دینامیک از کل بدن

·          تصویر برداری از تمام نسوج بدن با کیفیت بالا

·         MRA  ام آر آی آنژیوگرافی از تمامی عروق

·          توانایی تطبیق با حرکات قلب و ریه همزمان با تهیه تصاویر دینامیک

·          MRCP

·          MRآرتروگرافی

·          MRU

·          پرفیوژن

·          دیفیوژن

 

1