مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

...

اثرات منفی مواد کنتراست زا:

 همانطور که تزریق وریدی مواد حاجب در حین بعضی ازانواع Ct اسکن باعث بالا رفتن کیفیت و وضوح تصویر می شود درصد کمی از مردم ممکن است بطور فیزیولوژیکی نسبت به این مواد حساسیت داشته باشند.

همچنین کسانیکه دارای کلیه های تا حدودی صدمه دیده هستند.  توصیه میشود قبل و بعد از تزریق این مواد مقدار زیادی آب بنوشند.

 

 

.

آمادگی لازم جهت انجام سی تی اسکن مولتی اسلایس :

اين آزمون نياز به آمادگي خاصي ندارد.

ممكن است از شما بخواهند لباسهاي خود را درآوريد ولباس مخصوصی را در طول آزمون بپوشيد. ممكن است از شما خواسته شود تا جواهرات، عينك و يا هر چيز فلزي يا لباسي كه در تصاوير مداخله داشته باشد را در بياوريد.

خانمها بايد هميشه پزشك يا کارشناس را در صورت بارداري مطلع سازند. بسياري از تصاوير در طي دوران بارداري انجام نمي شود زيرا جنين نبايد تحت تشعشع قرار گيرد.در صورت نياز، اقدامات احتياطي بايد براي كاهش

پرتوگيري انجام شود..