بیمه های طرف قرارداد مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

بيمه شركت نفت:

-   دفترچه هاي كارمندي شركت  نفت بايد به  تاييد جناب آقای دكتر فرزين ركني و يا جناب آقای دكتر محسن حقوقي برسند.

-  تاريخ ويزيت تا 1 ماه داراي اعتبار است.

-  نسخ بيش از 1 ناحيه احتياج به علت درخواست دارند.

دکتر فرزین رکنی:       آدرس:  قزوین,خیابان فردوسی جنوبی,خیابان سه راه شهرداری جنب بانک صادرات طبقه پایین              تلفن :  2224477

دکتر محسن حقوقی:    آدرس: قزوین,پائین تر از چهارراه نادری جنب آزمایشگاه دکتر فرزام                                             تلفن:

 

نسخ MRI و CT وراديولوژي و سونوگرافي و تراکم استخوان:

 کلیه خدمات  با درخواست پزشکان محترم، اعم از عمومی و متخصصین قابل انجام میباشد .