بیمه های طرف قرارداد مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

بيمه تامين اجتماعي:

بیمه تامین اجتماعی طرف قرارداد:

تامین اجتماعی خاص  ,   تامین اجتماعی عادی

 

قانون كلي نسخ:

-  کلیه نسخ متخصصین محترم  (کایروپرکتیک) و(لیسانسیه های مامایی) قابل قبول اداره کل خدمات درمانی نمیباشند.

-  تاريخ ويزيت نسخ تا 1 ماه داراي اعتبار ميباشد.

-  انجام کلیه خدمات به صورت آزاد بلامانع میباشد.

در خصوص نسخ MRI

-  دارا بودن علت درخواست براي متخصصين محترم داخل استان الزاميست.

-  نسخي قابل قبول است كه  تاييد آن از طريق سايت درمان با توجه به تخصص پزشك در خواست كننده  وكيس مورد نظر امكان پذير باشد.

 

در خصوص نسخ CT

-  همه پزشكان اعم از عمومي و ... مورد تاييد اداره کل تامين اجتماعي ميباشند.

-  دارا بودن علت درخواست براي پزشکان داخل استان الزاميست.

 

در خصوص نسخ سونوگرافی:

-  کلیه سونوگرافی ها با درخواست پزشکان محترم، اعم از عمومی و متخصصین قابل انجام میباشد .

 

در خصوص نسخ راديولوژي:

-  کلیه رادیولوژی ها با درخواست پزشکان محترم، اعم از عمومی و متخصصین قابل انجام میباشد .

 

در خصوص نسخ تراكم استخوان:

-  نسخ كليه متخصصين محترم مورد قبول ميباشد و ذكر علت درخواست الزامي نميباشد.

-  با توجه به سقف پذیرش در نظر گرفته شده از طرف سازمان تامین اجتمایی این مرکز تنها قادر به پذیرش  80 نفر بیمار میباشد بدیهی است درصورت تمایل بیمار جهت انجام نسخه به صورت آزاد انجام آن از طرف این مرکز بلا مانع میباشد.

آدرس سازمان تامین اجتمایی:

قزوین خیابان بلوار مدرس، خیابان سه راه شهرداری، روبروی پارک ملت، دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی