بیمه های طرف قرارداد مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

بیمه های خدمات درمانی طرف قرارداد:

خدمات درمانی ایرانیان

خدمات درمانی روستایی

خدمات درمانی کارمندی

خدمات درمانی خویش فرما

خدمات درمانی سایر اقشار

 قوانین کلی تمامی خدمات:

 اعتبار تاریخ ویزیت نسخ تا آخر همان ماه می باشد                            

(با توجه به 30 یا 31 روزه بودن ماه تاریخ ویزیت 3روزآخرتا پایان ماه بعدقابل قبول است

-  ذکر علت درخواست برای متخصصین محترم داخل استان الزامی میباشد و نسخ  متخصصین خارج از استان که فاقد

علت درخواست میباشند احتیاج به تایید اداره خدمات درمانی  کل ( ذکرعلت درخواست)  میباشند.

 

-  کلیه نسخ متخصصین محترم (کایروپرکتیک) و(لیسانسیه های مامایی) قابل قبول اداره خدمات درمانی نمیباشد.

- انجام کلیه خدمات به صورت آزاد بلامانع میباشد .

 در خصوص نسخ MRI:

کیس های بیش از1 ناحیه احتیاج به تایید اداره کل خدمات درمانی دارند.

-  طبق ظوابط  اداره خدمات درمانی کلیه پزشکان محترم مرتبط (مغز واعصاب،ارتوپد،گوش وحلق وبینی،چشم وتمامی فوق تخصصها) مورد تایید این اداره

میباشد

(نسخ متخصصین جراحی عمومی با توجه به علت درخواست  و متخصصین داخلی  MRI مغز قابل قبول اداره خدمات درمانی میباشد.)

-  نسخ متخصصین غیرمرتبط باید به تایید اداره خدمات درمانی برسند.

 

در خصوص نسخ CT:

-  درخواست متخصصین محترم و نیز علت درخواست جهت انجام سی تی اسکن کافیست ، در غیر این صورت درخواست باید به تایید اداره کل خدمات درمانی برسد.

 

در خصوص نسخ سونوگرافی:

-  جهت انجام سونو گرافی ساده کلیه پزشکالن اعم از عمومی و... قابل قبول اداره خدمات درمانی میباشد.

-  برای انجام سونوگرافی های رنگی (داپلرها )و نمونه برداری ها(بیوپسی) تنها متخصصین محترم مرتیط ،  مورد تایید ادره خدمات درمانی میباشند.     

 

در خصوص نسخ رادیو لوژی:

-  جهت انجام رادیولوژی ساده کلیه پزشکالن اعم از عمومی و... قابل قبول اداره  کل خدمات درمانی میباشد.

-  جهت انجام رادیولوژی های رنگی متخصصین مرتیط مورد تایید ادره خدمات درمانی است .

در خصوص نسخ تراکم استخوان:

-  متخصصین محترم  زنان، داخلی، ارتوپد وکلیه فوق تخصص ها مورد تایید اداره کل خدمات درمانی میباشند

-   با توجه به سقف پذیرش در نظر گرفته شده از طرف بیمه خدمات درمانی کل این مرکز تنها قادر به پذیرش  60 نفر بیمار میباشد بدیهی است درصورت تمایل بیمار جهت انجام نسخه به صورت آزاد انجام آن از طرف این مرکز بلا مانع میباشد.