بیمه های طرف قرارداد مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

بيمه بانك ها:

بانک های طرف قرارداد:  

تجارت , صادرات , سپه , ملی ,کشاورزی , ملت

قانون كلي:

درنسخ كليه بانكها تاريخ ويزيت  تا 1 ماه اعتبار دارد

دارا بودن معرفي نامه براي نسخ بانك ملي و تجارت الزامي ميباشد و تا 2 هفته داراي اعتبار است

نسخ بانك ملت براي فرزندان بالاي 18 سال نياز به اعتبار دارد